Ystävykset nauravat yhdessä

Löydä onni yhteydessä toisiin

Meidät on luotu elämään yhteydessä toisiimme. Kuuluminen, jäsenyys ja sosiaalisuus ovat perustarpeitamme. Erityisesti nuoruudessa ryhmiin kuuluminen on tärkeää. Kavereista tulee entistä tärkeämpiä, kun nuoret rakentavat identiteettiään yhteydessä toisiin. Identiteetti muokkautuu läpi elämän, ja sosiaalisuuden tarve ohjaa meitä kaikkina ikäkausina. Näin ollen todellinen onni löytyy vasta, kun teemme tekoja toisten hyväksi ja elämme myötätuntoista elämää yhteydessä muihin ihmisiin.

Ihmiset on luotu elämään yhteisöissä

Kun katsomme kuuluvamme tiettyyn yhteisöön, omaksumme sen normit ja ihanteet. Syntyy halu noudattaa niitä, jotta saisimme tukea itsetunnollemme. Yhteisöön kuulumisen tunne ja se, että yhteisön jäsenet pitävät toisistaan ja ovat samankaltaisia, tekevät yhteisöstä tiiviin.

Kuuluminen on tärkeä psyykkinen perustarve, tarvitsemme yhteisöllisyyttä. Tarvitsemme sitä, että saamme olla yhteydessä toisiin. Kiinnymme ja välitämme, ja haluamme, että meistä välitetään. Motivoidumme toimimaan ympäristöissä, joissa voimme kokea kuuluvamme muiden kaltaistemme kanssa samaan yhteisöön. Kun tämä toteutuu, löydämme onnen yhteydessä toisiin. Tavoittelemme yhteyttä muihin ihmisiin, jotta kokisimme elämämme merkitykselliseksi ja pystyisimme liittämään kokemuksemme osaksi suurempaa kokonaisuutta.

Identiteetti rakentuu yhteydessä toisiin

Luomme koko ajan käsitystä itsestämme vertaamalla itseämme muihin ja käsittelemällä muilta saamaamme palautetta. Palaute on sitä, kuinka muut ihmiset suhtautuvat meihin ja reagoivat aloitteisiimme. Opimme tiedostamattamme sisäistämään jonkinlaisen käsityksen itsestämme, identiteetin. Identiteetti vastaa kysymyksiin siitä, kuka minä olen, mistä olen tullut ja minne olen menossa.

Nuoruus on identiteetin rakentamisen tärkeimpiä vaiheita. Teini-iässä etsimme itseämme ja kokeilemme erilaisia tyylejä toteuttaa itseämme. Identiteetin kehitys häiriintyy, jos ympärillämme ei ole muita ihmisiä. Sosiaalisessa mediassa vietetty aika ja internet-ryhmien raadollisuus voivat häiriinnyttää identiteetin kehitystä. Terveen identiteetin luominen edellyttää reaalimaailmassa tapahtuvaa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja toimivia ihmissuhteita.

Vahva identiteetti edesauttaa elämässä selviytymistä. Minäkokemuksesta muodostuu myönteinen, kun identiteetti on itselle mieleinen ja saa vahvistusta ympäröiviltä ihmisiltä. Se on yksi tapa, jolla onni löytyy yhteydessä muihin ihmisiin.

Onni löytyy myötätuntoisessa yhteydessä toisiin

Ei ole yhdentekevää, miten läheisemme voivat ja millaisessa yhteiskunnassa elämme. Rakkaudellinen yhteys ja myötätunto ovat avainasemassa merkityksellisessä, syvästi koetussa ja jaetussa hyvässä elämässä. Saavutamme sen oppimalla myötätuntoa ja toteuttamalla myötätuntoista elämää teoissa. Myötätuntoisia tekoja tehdään toisten hyväksi.

Myötätunto on taito, jota voi oppia. On tärkeää opettaa sitä lapsille. Myötätuntotaito eli empatiakyky mahdollistaa terveen yhteiselämän muiden ihmisten kanssa. Myötätunto sisältää sekä tunnetta että tietoa. Myötätuntoisuus ilmenee asettumisena toisen ihmisen rinnalle ja ottamalla emotionaalisesti osaa siihen, mitä hänelle tapahtuu ja miltä hänestä tuntuu. Kun saamme iloita ystävän kanssa, tulemme iloisiksi. Toisaalta, kun joudumme näkemään ympärillämme kärsimystä, alamme kärsiä. Kun toimimme helpottaaksemme näkemäämme kärsimystä, ahdistus vaihtuu onneen. Myötätunto osoitetaan teoin. Prososiaalisuus palkitsee, sillä onni löytyy myötätuntoisessa yhteydessä muihin ihmisiin.

Kirjoituksessa käytettyjä lähteitä ja lisälukemista:

Gronow & Kaidesoja 2017. Ihmismielen sosiaalisuus.

Kåver, Nilsonne & Bergrooth 2008. Toimiva yhteys: myötätunto ja hyväksyminen ihmissuhteissa.

Keltikangas-Järvinen 2010. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot.

McInerney, Marsh, Craven & Guay (toim.) 2013. Theory driving research: New wave perspectives on selfprocesses and human development.

Ojanen 2011. Hyvinvoinnin käsikirja.

Pessi, Martela, Paakkanen, & Aaltonen 2017. Myötätunnon mullistava voima.

Seligman & Lång 2008. Aito onnellisuus: positiivisen psykologian keinoin täyteen elämään.

Sjöroos 2010. Myötätunto: ole läsnä, elä mukana.

Miksi etsimme elämän tarkoitusta

Opi tunnistamaan käytöstäsi ohjaavat sisäiset säätelykeinot

Näitä luetaan

Maailmalla hypetetty ihmeyrtti auttaa pärjäämään elämän oravanpyörässä
Ashwagandha on tämän vuoden trendaavimpia yrttejä länsimaissa. Tämä vuosituhansia intialaisessa...
Sinivalolasit: Silmien suoja digitaalisen aikakauden haasteissa
Sinivalolasien käyttäminen auttaa vähentämään silmien rasitusta ja väsymystä. Ne voivat auttaa parantamaan...
Kesä, aurinko ja unen haasteet
Onko unen saaminen vaikeaa kesäkuukausina? Auringonsäteet voivat merkittävästi vaikuttaa unirytmiisi, aiheuttaen...
Tehokasta apua liialliseen stressiin: Harmonia KSM66 auttaa tutkitusti!

Liiallinen stressi on haitallista terveydellemme: hormonitoiminta voi mennä sekaisin, pinna kiristyy, elämänilo...

Stressi pois, tyyneys tilalle!
Mia Aura taltutti stressin Harmonia KSM66:n avulla; tuloksena tyynempi ja tasapainoisempi...
Hiljennä ajoissa illalla Puhdas+ SmartTropics Calming Blendin avulla
Nykyään monen kiireisen ihmisen elämä saattaa toisinaan olla kuin miljoonakaupunki, joka ei...
Pidä aivot skarppina Puhdas+ SmartTropics Focus Boosterin avulla
Ihmisaivot ovat ihmeellinen elin. Aivot pystyvät uskomattomiin suorituksiin ja niiden sanotaan olevan...
Aromastick-tuoksupuikon avulla saat aromaterapian hyötyjä arkeesi käden käänteessä
Aromastick on uusi ja innovatiivinen tapa tuoda aromaterapiaa arkeen. Aromastick-tuoksupuikkojen vaikutukset perustuvat...
Diffuuserin käytön hyödyt – 5 syytä aromadiffuuserin hankintaan
Suuren suosion saavuttaneiden diffuusereiden käytöllä on monia hyötyjä, mutta mitä nämä hyödyt...

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.