Kokoelma: Vitamiinit

Elintärkeät vitamiinit

Vitamiinit ovat elämälle välttämättömiä yhdisteitä. Ne osallistuvat kaikkiin elimistön aineenvaihduntaprosesseihin, kuten ruoansulatukseen, energiantuotantoon, solun jakautumiseen, kasvuun, kudosten korjaukseen, immuniteettiin ja hormonitoimintaan. Ne ovat mukana hapen ja kuona-aineiden kuljetuksessa elimistössä ja vaikuttavat mm. näkökykyyn, aistihavaintoihin ja henkiseen tilaan.

Rasvaliukoiset ja vesiliukoiset vitamiinit

Vitamiinit jaetaan rasvaliukoisiin vitamiineihin ja vesiliukoisiin vitamiineihin. Liukoisuus kertoo, miten eri vitamiinit varastoituvat kehoon ja poistuvat kehosta. A-, D-, E- ja K-vitamiinit ovat rasvaliukoisia ja B-ryhmän vitamiinit ja C-vitamiini ovat vesiliukoisia vitamiineja. 
Rasvaliukoiset vitamiinit sitovat itseensä rasvaa. Ne varastoituvat kehon eri osiin ja imeytyvät verenkiertoon suolistosta. Rasvaliukoiset vitamiinit varastoituvat pitkiksikin ajoiksi elimistöön. Vesiliukoiset vitamiinit taas poistuvat elimistöstä virtsan mukana jatkuvasti, joten niitä on saatava päivittäin ravinnosta, jottei puutostiloja pääse syntymään.

Kannattaako vitamiinit ottaa ruokailun yhteydessä vai ei? 

Jotta rasvaliukoiset vitamiinit imeytyvät mahdollisimman hyvin, ne kannattaa ottaa rasvaa sisältävän ruoan yhteydessä. Vesiliukoiset vitamiinit voi ottaa myös aterioinnin ulkopuolella.