Kokoelma: Suunhoito

Hyvä suuhygienia on tärkeää kokonaisterveyden kannalta

Suun itsehoito ja säännölliset käynnit hammashygienistilla tai hammaslääkärillä edesauttavat hampaiden ja suun terveyttä. Tiesitkö, että piilevät ja krooniset suun tulehdukset voivat altistaa vakavien sairauksien puhkeamiselle? Huonon suunterveyden ja mm. sydän- ja aivoinfarktin väliltä on myös löydetty yhteys. Hyvikseltä löydät monipuolisen valikoiman tuotteita hyvään suunhoitoon!

Suun terveydestä kannattaa huolehtia

Suun hyvä terveys on yksi osa koko kehon hyvinvointia ja yleisterveyttä. Suunterveyttä ylläpidetään terveellisillä elämäntavoilla, suun ja hampaiden itsehoidolla, eli puhtaanapidolla ja hammaslääkärin säännöllisillä tarkistuksilla ja tutkimuksilla. Avainasemassa ovat myös hyvät ruokatottumukset ja terveelliset elämäntavat, kuten tupakoimattomuus.
Suussa voi olla kroonisia tai piileviä vaivoja ja tulehduksia, jotka voivat vaikuttaa muiden vakavienkin sairauksien puhkeamista. Huonosti hoidettu suu toimii yhtenä riskitekijänä mm. sydäninfarktiin, aivoinfarktiin ja valtimokovettumatautiin. Suun asianmukainen hoitaminen onkin hyvin tärkeää yhdessä terveellisten elämäntapojen kanssa.

Sikiön suunterveys

Suussa sijaitsevat kieli sekä hampaat. Hampaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alkaa jo äidin raskauden aikana. Sikiön hampaiden kehitykselle on hyväksi, että odottava äiti turvaa hampaiden moitteettoman kehityksen nauttimalla raskausaikana riittävästä kalsiumia, D-vitamiinia sekä muilta osin terveellistä ja monipuolista ravintoa. 

Vauvan suunterveys

Vauva ei pysty itse vaikuttamaan omaan suunterveyteen, joten vanhempien on huolehdittava asiasta. Hampaiden pesuun tutustuminen tulisi aloittaa heti ensimmäisen hampaan puhjettua ja tehdä hampaiden pesusta rutiinitoimenpide aamuin ja illoin. On myös tärkeää, että sokeripitoisten ruokien tullessa ruokavalioon niitä tulisi käyttää säädellen ja vältellen. Kariesbakteerin välittämistä lapselle tulisi myös välttää eli vanhemman suussa käynyt ruokailuväline ei tulisi koskaan päätyä lapsen suuhun, varsinkaan hampaiden puhkeamisvaiheessa.

Taaperon suunterveys

Taapero omaksuu helposti vanhempiensa tavat hoitaa suuta ja hampaita ja vanhempien hyvä esimerkki onkin avainasemassa lapsen suunterveyden hoitoon vanhempanakin. Ksylitolia kannattaa myös alkaa käyttää heti, kun lapsi pystyy joko syömään ksylitolipastilleja tai jauhamaan purukumia. Ksylitoltuotteita käytetään ruokailujen päätteeksi.

Leikki- ja kouluikäisen suunterveys

Leikki- ja kouluikäisen lapsen on tärkeä edelleen huolehtia terveellisistä ruokatottumuksista, välttää ylimääräistä napostelua sekä makeita ja happamia tuotteita. Hampaat tulisi edelleen puhdistaa huolellisesti kaksi kertaa päivässä ja käyttää ksylitolituotteita. Hampaat reikiintyvät helposti etenkin puhkeamisvaiheessa ja kouluikäisellä maitohampaat vaihtuvat rautahampaiksi. Kouluikäisillä on paljon ientulehduksia riittämättömän suuhygienian vuoksi.

Nuoren ja nuoren aikuisen suunterveys

Nuorten ja nuorten aikuisten on hyvä pitää mielessä yleensä suurien elämänmuutosten tullessa pitää edelleen hyvää huolta suustaan. Tässä iässä ei enää yleensä vanhemmat muistuta suunterveyden huolehtimisesta ja se voi aiheuttaa jonkin verran riittämätöntä suunhuoltoa. Tässä iässä myös yleensä päättyy kouluterveydenhuollollinen suunterveydenhoito, jolloin nuoren tulee itse muistaa käydä säännöllisesti hammastarkastuksissa. Viisaudenhampaat myös usein puhkeavat tälle ikäryhmälle.

Raskausajan suunterveys

Raskausaika tuo odottavalle äidille kehoon erilaisia muutoksia, kuten hormonitoiminnan muutoksia. Nämä vaikuttavat myös suuhun. Hampaiden reikiintymisriski on suurempi ja pienemmätkin ientulehdukset voivat pahentua helpommin. Odottavan äidin tulee siis olla erityisen tarkka ruokatottumuksissaan ja hampaiden puhdistuksessa.

Ikääntyvän suunterveys

Ikääntyessä hampaat irtoavan luontaisesti. Ikääntyneellä henkilöllä terveiden hampaiden ja suun merkitys on kuitenkin suuri, koska mitä terveempi suu on, sitä todennäköisemmin omat hampaat pysyvät paikoillaan. Suun ollessa kunnossa ja hampaiden pysyessä paikoillaan ruokailut onnistuvat ongelmitta, ulkonäössä ei tapahdu muutoksia ja puhuminen onnistuu ongelmitta.