NOW Foods -tuotteet valmistetaan huippulaadukkaassa laboratoriossa

NOW Foods – huippuammattilaisten valmistamia tuotteita

NOW Foods -tuotteita tuottava NOW on vuodesta 1968 toiminut luontaistuotealan johtaja Yhdysvaltojen Illinoisista. Vaikka tuotteita on saanut ostaa Suomesta jo pitkään, emme ole törmänneet, että kukaan jälleenmyyjistä olisi aikaisemmin avannut yhtiön huippulaadukasta tutkimus ja kehitystyötä, saati tuotantoprosessia sen enempää. Tässä artikkelissa pääset tutustumaan NOW:n laboratorion toimintaan, joka on itseasiassa yksi suurimmista ja edistyksellisimmistä luontaistuotealan laboratorioista koko maailman mittakaavassa.

NOW toimi jo silloin, kun luontaistuotteet eivät olleet valtavirtaa

NOW on vakavarainen luontaistuotevalmistaja, joka on kehittänyt ja tuottanut luontaistuotteita yli 50 vuoden ajan. Yhtiön tavoitteena on ollut valmistaa laadukkaita ravintolisiä, jotka innostaisivat ihmisiä elämään terveempää elämää.

NOW:n toiminta alkoi jo 60-luvulla, jolloin terveelliseen ruokaan ja luontaistuotteisiin panostaneet luokiteltiin lähinnä hipeiksi. Yrittäjä Richard Elwood perusti Chicagoon pienen Health House -nimisen terveysruokakaupan. Hän teki myös tutkimusta, joka keskittyi fyysisen suorituskyvyn parantamiseen luontaistuotteiden ja terveellisen ruoan avulla, minkä pohjalta hän tuotti tietoa luontaistuotteiden terveyshyödyistä. Tämä pohjatyö toimii edelleen NOW:n toiminnan innoittajana.

Huipputason luontaistuotealan yksityislaboratorio 

NOW Foodsin laboratoriossa hyödynnetään mm. nestekromatografi-massaspektrometriä

NOW Foods -tuotteet testataan ja valmistetaan yhdessä maailman edistyksellisemmässä luontaistuotealan ykistyislaboratoriossa, jonka varustelu on huippuluokkaa.

Laboratoriolla on liuta standardeja ja sertifikaatteja laadun varmistamiseksi:

 • GMP
 • UL ja UL ISO 22716:2007 for Cosmetics
 • Informed-Sport/Informed-Choice
 • Steroid Tested
 • National Animal Supplement Council (NASC)
 • Probiotic Strain Verified
 • United States Department of Agriculture (USDA) Certified Organic and QAI Certified Organic
 • Non-GMO Project Verified
 • PETA’s Beauty Without Bunnies Cruelty-Free Program
 • Non-GMO (Genetically Modified Organism)
 • Certified Gluten-Free and Gluten-Free
 • Vegan
 • Kosher
 • Halal.

Seuraavaksi esittelemme muutamia poimintoja NOW:n laboratorion tuotantoprosessiin liittyen.

Automatisoitu molekyylianalysointi bakteerikantojen arviointiin

NOW käyttää laboratoriossaan DuPont ™ RiboPrinter® System -laitteistoa ainoana maailmassa luonnontuoteteollisuuden puolella. Se mahdollistaa huippuluokan automatisoidun molekyylianalyysimenetelmän nopeaan, tarkkaan, toistettavaan ja luotettavaan bakteerikantojen arviointiin. NOW:lla menetelmää käytetään maitohappoja sisältävien tuotteiden bakteerikantojen identifiointiin, voimakkuuden ja puhtauden mittaamiseen sekä raaka-aineiden mahdollisten bakteerikontaminaatioiden tunnistamiseen. 

Raaka-aineiden puhtauden varmistaminen

Raaka-aineiden puhtaus on yksi tärkeimmistä NOW:n tuotantoprosessin kulmakivistä. Yhtiön laboratoriossa käytetään kaasukromatografi-kolmoiskvadrupoli-massaspektrometriä eli GC/MS TQ -laitetta ja nestekromatografia-massaspektrometriä eli LC-MS-laitetta, joilla tunnistetaan ja määritetään saapuvien raaka-aineiden mahdollisesti sisältämiä torjunta-ainejäämiä. Näin laboratoriossa varmistetaan, että kaikkien ei-toivottujen komponenttien pitoisuudet jäävät alle asetettujen turvallisuusrajojen.

Patogeenien havaitseminen

NOW:n laboratoriossa laadunvarmistuksessa hyödynnetään molekyylitestausmenetelmiä, joilla pyritään paikantamaan mahdolliset patogeenit

NOW:n hyödyntämä molekyylitestausmenetelmä, 3M™ Molecular Detection System -menetelmä (3M MDS) on yksi kehittyneimmistä molekyylintestausmenetelmistä, jota käytetään tyypillisesti huipputason elintarviketekniikan laboratorioissa. Tämä tekniikka perustuu isotermiseen DNA-monistukseen ja bioluminesenssin hyödyntämiseen patogeenien nopeassa ja tarkassa tunnistamisessa. Menetelmää käytetään NOW:n tuotantoprosessien laadunvarmistuksessa patogeenien havaitsemisessa.

Raskasmetallien määrittäminen

NOW:n laboratoriossa määritetään myös raskasmetallien tasot raaka-aineista

NOW käyttää induktiivisesti kytkettyä plasma-massaspektrometriä (ICP-MS) epänormaalien raskasmetallipitoisuuksien havaitsemiseen sekä mineraalien (esim. raudan, kalsiumin ja magnesiumin) mittaamiseen. Menetelmän rinnalla hyödynnetään myös nestekromatografiaa (LC), jonka avulla tunnistetaan arseenin läsnäolo. Arseeni on luonnossa esiintyvä raskasmetalli, jonka epäorgaaninen muoto voi olla ihmiselle haitallinen, mikäli sitä saa suuria määriä. Näiden kahden menetelmän yhdistelmän avulla NOW:n laboratoriossa osataan määrittää myrkyllisen epäorgaanisen ja myrkyttömän orgaanisen arseenin läsnäolo raaka-aineissa.

T&K-tiimi synnyttää kymmeniä uusia tuotteita vuodessa

NOW:n tutkimus- ja kehitystiimi auttaa tuomaan uusia tuoteideoita konseptista todellisuuteen. Tiimi esimerkiksi laatii tuotannolle johdonmukaiset ja toistettavat valmistusprosessit, asettaa laitteiston parametrit ja nopeudet sekä varmistaa, että ainesosaseokset virtaavat tehokkaasti valmistuslaitteistojen läpi. T&K-tiimin vastuulla on noin 40 uuden tuotteen vuosivauhti, joten kiirettä pitää!

Eteeristen öljyjen testaus täysin uudella tasolla

NOW:n laboratoriossa eteeristen öljyjen testaus on viety aivan uudelle tasolle muihin alan toimijoihin verrattuna, sillä NOW hyödyntää kahden laitteiston (kaasukromatografia liekki-ionisaatiodetektorilla (GC-FID) ja massaspektrometria) yhdistelmää eteeristen öljyjen profiilien muodostamiseksi, minkä avulla  saavutetaan täysin uudenlainen kapasiteetti eteeristen öljyjen komponenttien tunnistamisessa ja mahdollisten väärennösten havaitsemisessa.

Jäännösliuottimien havaitseminen

NOW:n laboratoriossa ollaan tarkkoina myös mahdollisten jäännösliuottimien suhteen. Jäännösliuottomia saattaa jäädä tuotteeseen esim. uuttamisen jälkeen. Prosessi näiden havaitsemiseksi on monimutkainen ja koostuu kolmesta eri menetelmästä: staattisesen headspace -uuton, kaasukromatografisen erottelun ja liekki-ionisaatiodetektorin yhdistelmästä (HS-GC-FID). Näiden kolmen menetelmän yhdistelmän avulla  NOW:n teknikot voivat tunnistaa, kvantifioida ja vahvistaa tarkasti mahdollisten USP-luokkien 1 ja 2 jäännösliuottimien esiintymisen yrttivalmisteissa ja -uutteissa. USP-luokkien testaus on eräs käytetyimmistä menetelmistä komponenttien bioyhteensopivuuden määrittämisessä.

Korkean erotuskyvyn nestekromatografialla selvitetään seoksen yksittäiset komponentit

Korkean erotuskyvyn (tai suorituskyvyn) nestekromatografia (HPLC) on NOW:n laboratorion laadunvarmistuksen "työhevonen". NOW:n laboratoriossa on yhteensä 24 HPLC-laitetta, jolla analysoidaan tuotteissa käytettäviä raaka-aineita. Menetelmän avulla tutkijat voivat tunnistaa ja mitata kaikki seoksen sisältämät yksittäiset komponentit. 

Tarkkaa laadunvarmistusta

NOW-laboratorion työntekijät valmistavat laadukkaita NOW Foods -tuotteita

NOW:n laadunvalvontatiimi huolehtii, että kaikki tuotteet on tuotettu hyvien tuotantotapojen (engl. Good Manufacturing Practice, GMP) mukaan. Laadunvalvontaan kuuluu mm. tuotereseptin sisältämien raaka-aineiden oikeellisuuden ja erätunnusten varmistaminen. Laadunvalvonnasta vastaavat tarkastajat varmistavat myös, että ainesosien määrät vastaavat tuotemerkintöjä, tuotteen koko/määrä on tarkka ja tuotannossa käytetyt välineet on puhdistettu ennen tuotantoa- Lisäksi he vastaavat, että kaikki asiaankuuluvat asiakirjat ovat oikein täytettyjä ja asianomaisten henkilöiden allekirjoittamia.

Tuotteiden mikrobiologinen testaus

Tuotteiden mikrobiologinen testaus on tärkeä osa laadunvarmistusta kaikessa elintarviketeollisuudessa kuin myös luontaistuotteiden tuotannossa. NOW on panostanut tähänkin erityisen paljon, sillä heidän laboratoriossaan käytetään erityistason Soleris® Rapid Microbial Detection System -laitteistoa bakteerien ja sienien seulontaan saapuvista raaka-aineista ja lopputuotteista. Soleris® on nopea optinen laitteisto, joka havaitsee mahdollisen mikrobikasvun esim. bakteerien pH:ta ja biokemiallisia reaktioita mittaamalla.

Tehokas ristikontaminaatioiden ehkäisy

NOW:lla on useita tapoja ehkäistä tuotteiden ristikontaminaatiota. Tuotantotilojen ilmanlaatua testataan jatkuvasti RCS High Flow Touch Air Sampler -laitteistolla, joka testaa tuotanto- ja paineilman mikrobi- ja sienikontaminaatioita. ATP-testaus (adenosiinitrifosfaatti) on hoidettu 3M Clean Trace NG3 -luminometrillä, jolla testataan ATP-jäämiä tuotantolaitteiden ja tuotannossa käytettävien instrumenttien pinnoilta. Tämän lisäksi tuotantotiloissa suoritetaan säännöllistä seinien, kattojen, lattian ja viemäreiden pyyhkäisytestausta bakteerikontaminaatioiden havaitsemiseksi. 

Esimerkkinä eteeristen öljyjen valmistaminen

Haluatko tietää enemmän NOW:n tuotantoprosessista? Alla olevan videon kautta voit tutustua siihen eteeristen öljyjen osalta aina raaka-aineen kasvatuksesta lähtien. 💚

Tähän liittyvät tuotteet:

Proteiinijauheet – ketkä niitä tarvitsevat ja kuinka valita itselle sopiva?

Uusi Vida Kuulas -ravintolisäsarja – vaikutu luonnon voimasta!

Näitä luetaan

Kombucha – Parempi vaihtoehto perinteisille virvoitusjuomille
Se tunne, kun siemaiset kylmää virvoitusjuomaa kuumana kesäpäivänä tai saunan...
Monipuolinen magnesium – Löydä itsellesi sopivin!
Mitä on magnesium – ja mitä hyötyä sen nauttimisesta on?
Voita uupumus ja vahvista vastustuskykyä: Biohakkerin vinkit stressinhallintaan ja resilienssin kehittämiseen
Lue tästä jutusta biohakkeri & tietokirjailija Olli Sovijärven konkreettisia neuvoja stressinhallintaan, uupumuksesta...
Mihin lisäravinteita tarvitaan?
Mihin lisäravinteita tarvitaan ja mitkä ovat liikkujan kannalta tärkeimmät urheiluravinteet?
Luonnollinen apu positiivisempaan mielialaan
Natura Median Safran-kapselit on valmistettu Suomessa, ja ne sisältävät ainoana vaikuttavana aineenaan...
Miten optimoida ravintolisien imeytyminen?
Hyvinvointiamme edistää vain sellainen ravintolisä, jonka elimistö kykenee käyttämään hyödyksi.Tästä...
Luonnonsuola - Aarre Himalajan vuoristosta
Lempeä maku ja monien vaivojen apu. Paremmin ei voisi kuvailla luonnon todellista...
Wild Nutrition: 10 vuotta naisterveyden asialla
Wild Nutrition juhlii tänä vuonna tuotemerkkinsä 10-vuotismerkkipäivää.
Maitohappobakteerit kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa
Maitohappobakteeri on elävä bakteeri, joka tuottaa maitohappoa ja kiinnittyy suoliston...

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.