Eläinkokeeton kosmetiikka

Mistä tunnistaa eläinkokeettoman kosmetiikan?

Kosmetiikan eläinkokeet ovat puhuttaneet jo pitkään, ja syystä. Viime vuosikymmenen aikana sekä EU:ssa että jopa perinteisesti eläinkokeiden kannalta murheenkryyninä tunnetussa Kiinassa on otettu merkittäviä askeleita eläinkokeiden lopettamiseksi. Vaikka valmiita tuotteita ei juurikaan enää testata eläimillä, kosmetiikan raaka-aineita saatetaan edelleen testata eläinkokein tuotteen valmistusvaiheessa. Eläinkokeet eivät myöskään ole täysin poistuneet Kiinan markkinoilta, johon myös moni eurooppalainen kosmetiikkavalmistaja on sidoksissa. Mistä sitten voi tunnistaa aidosti eläinkokeettoman kosmetiikan?

KAIKKI EU:n alueella myytävä kosmetiikka on eläinkokeetonta

EU:n alueella on vuodesta 2013 lähtien ollut kiellettyä testata kosmetiikkatuotteita tai sen raaka-aineita eläimillä. EU:n alueella ei ole myöskään saanut markkinoida EU:n ulkopuolelta peräisin olevia kosmetiikkatuotteita, jotka on testattu eläinkokein. Nämä kiellot koskevat kaikkea EU:n alueella myytävää kosmetiikkaa, siis sekä synteettistä että luonnonkosmetiikkaa.

Moni kuluttaja ei kuitenkaan välttämättä ole tietoinen tästä EU-laista. EU:ssa on tarkkaan säädelty se, millaisia väitteitä kosmetiikkatuotteissa saa lukea – mikä voi olla kuluttajan kannalta hämmentävää. Mielenkiintoista kyllä, vaikka kaikki EU:n alueella olevat kosmetiikkatuotteet ovat eläinkokeettomia, kosmetiikkayritykset eivät saa suoraan mainostaa tätä tuotteissaan. EU:n näkemyksen mukaan “not tested on animals” -tyyppiset merkinnät pakkauksissa vihjaavat epäsuorasti, että tuotteet joissa ei vastaavaa merkintää näy, saattaisivat olla eläimillä testattuja, vaikka EU:n lainsäädäntö nimenomaan kieltää tämän kaikilta kosmetiikkatuotteilta. Tämän vuoksi tällaiset markkinointiväittämät eivät ole EU:ssa sallittuja. Monet kosmetiikkamerkit ovat hankkineet eläinkokeettomuudesta kertovan sertifikaatin, jolla saadaan viestittyä kuluttajalle, ettei yritys ole millään tavalla osallisena eläinkokeissa. Palataan sertifikaatteihin kuitenkin myöhemmin.

MUTTA asia ei ole käytännössä näin yksinkertainen

Vaikka EU:n lainsäädäntö kieltää kosmetiikan raaka-aineiden ja lopputuotteiden testaamisen eläimillä, kosmetiikassa käytettyjä raaka-aineita käytetään myös monissa muissa kuluttajille suunnatuissa tuotteissa, kuten lääkkeissä, kodin puhdistusaineissa ja elintarvikkeissa. Tällöin näihin raaka-aineisiin pätevät eri asetukset, joiden puitteissa raaka-ainetta voidaan edelleen testata eläimillä – joskin myös tällöin eläinkokeet on tarkkaan säädelty ja niihin tulee turvautua ainoastaan viimeisenä keinona. Tällaista raaka-ainetta, joka on näiden asetusten puitteissa testattu eläinkokeilla, voidaan käyttää myös EU:n sisällä myytävässä kosmetiikassa.

Myös se, kuinka EU valvoo eläinkokeettomuuden noudattamista, on saanut osakseen kritiikkiä. Kritiikin kohteena on se, että EU:n valvonta perustuu vain yritysten omiin ilmoituksiin. Käytännössä kosmetiikkayrityksen tulee toimittaa jokaisesta EU:n markkinoille tulevasta tuotteesta dokumentti nimeltä Product Information File (PIF), jossa tulee tehdä selvitys mm. siitä, kuinka tuotteessa käytetyt uudet raaka-aineet on testattu ja kuinka valmiin tuotteen turvallisuus on todettu.

Tässä on kuitenkin hyvä pitää mielessä pari asiaa. PIF-dokumentissa ei luonnollisestikaan voi lukea, että tuote on testattu eläinkokein, vaan faktaa on esitettävä laillisista testausmenetelmistä. Yritykselle taas ei olisi mitään järkeä testata tuotteensa ensin “salaa” eläimillä ja sen jälkeen dokumenttia varten laillisilla testauskeinoilla, sillä kaikki testaaminen maksaa rahaa. Raaka-aineet ja tuotteet on lisäksi joka tapauksessa testattava laillisin keinoin, sillä jos tuote aiheuttaisikin reaktioita käyttäjilleen, tulisi yrityksen viimeistään siinä vaiheessa konkreettisesti osoittaa, kuinka tuotteen turvallisuus on testattu.

Kiinaan tuotteita toimittavat kosmetiikkatoimijat voivat myös olla ongelma

Monet kosmetiikkabrändit, jotka myyvät eläinkokeettomia tuotteita Euroopan markkinoilla, saattavat silti olla sidoksissa eläinkokeisiin muualla. Toinen Euroopassa toimiviin kosmetiikkabrändeihin liittyvä selkeä ongelma on nimittäin kosmetiikan vieminen Kiinan markkinoille.

Kiina on pitkään vaatinut testaamaan kaiken kivijalkakaupoissa myytävän maahantuodun kosmetiikan eläimillä ennen myyntiä. Kiina on suuri markkina-alue, joka epäilemättä houkuttelee myös eurooppalaisia kosmetiikkamerkkejä apajille. Tämä pätee erityisesti moniin kosmetiikan luksusmerkkeihin, sillä Kiinan talouskasvun myötä myös luksustuotteiden kysyntä on kovassa kasvussa. Vaikka kosmetiikkamerkin tuote olisi todettu jo turvalliseksi EU:ssa eläinkokeettomilla testimenetelmillä, on Kiinan markkinoille haluavan yrityksen täytynyt maksaa siitä, että Kiinan valtio testaa tuotteet uudestaan eläinkokein. Vaikkei Kiinan markkinoille suunnannut yritys itse siis ole teettänyt eläinkokeita, on se kuitenkin sallinut tuotteitaan testattavan eläimillä.

Tammikuussa 2020 Kiinassa kuitenkin hyväksyttiin lakiehdotus, jonka myötä Kiina luopuu Kiinan ulkopuolella valmistetuille peruskosmetiikkatuotteille tehtävistä pakollisista eläinkokeista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita vielä eläinkokeiden kieltämistä. Eläinkokeita vaaditaan lakimuutoksen jälkeenkin “erikoiskosmetiikalta”, eli kosmetiikalta johon liittyy jokin toiminnallinen väite, kuten hiuksia värjäävä, auringolta suojaava tai tuoksua poistava. Kiinaan maahantuodut hiusvärit, aurinkosuojatuotteet ja antiperspirantit tulee siis edelleen testata eläimillä. Eurooppalaisten yritysten on kuitenkin nykyään mahdollista saada tuotteensa Kiinan markkinoille ilman, että niitä testataan missään vaiheessa eläinkokein.

Mistä sitten voi tietää, onko oma lempikosmetiikkamerkki todella eläinkokeeton?

Vaikka kosmetiikan eläinkokeet on kielletty EU:ssa, voi kuluttajan olla edellä mainittujen syiden vuoksi vaikea tietää, onko kosmetiikkayritys todella jollain tavalla osallisena eläinkokeissa. Jos haluaa varmistua siitä, ettei vahingossakaan valitse tuotteita, joiden valmistajat ovat jollakin tavalla tekemisissä eläinkokeiden kanssa EU:ssa tai sen ulkopuolella, on selkeintä valita tuote, jolle on myönnetty eläinkokeettomuudesta kertova sertifikaatti. On kuitenkin hyvä huomata, että eri sertifikaateilla on erilaiset kriteerit sertifikaatin myöntämiselle, ja eroja löytyy myös siinä, kuinka kriteerien noudattamista valvotaan.

Tunnetuimmat cruelty free -sertifikaatit ovat:

Leaping Bunny -sertifikaatti  Leaping Bunny
Choose cruelty free -sertifikaatti Choose Cruelty Free
PETA Beauty without bunnies -sertifikaatti Beauty Without Bunnies
  • Leaping Bunny: Cruelty Free International -järjestön alla toimiva Leaping Bunny on ainoa kansainvälisesti tunnustettu sertifiointitaho, ja sillä on myös tiukimmat ehdot sertifikaatin saamiselle. Sertifikaatin saadakseen yrityksen on toimitettava kirjalliset todisteet eläinkokeettomuudesta, ja se on ainoa sertifikaatti, joka tekee itsenäisiä tarkastuksia yrityksiin valvoakseen kriteerien noudattamista. Yrityksen tulee myös käyttää eläinkokeettomuuteen sitoutuneita raaka-ainetoimittajia. Yritys ei myöskään saa testauttaa tuotteitaan eläimillä millään markkinoilla – esimerkiksi Kiinassa – nyt eikä tulevaisuudessa. Leaping Bunny tunnetaan Suomessa myös Animalian Suomessa myytävän eläinkokeettoman kosmetiikan listana.
  • Choose Cruelty Free: Choose Cruelty Free on australialainen järjestö, joka myöntää omaa pupulogoa. Sertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee allekirjoittaa oikeudellisesti sitova sopimus, jossa se sitoutuu olemaan testaamatta raaka-aineita tai valmiita tuotteita eläimillä. Choose Cruelty Free ei kuitenkaan tee tarkastuksia yrityksille. Choose Cruelty Freellä on tiukat ehdot eläinperäisten raaka-aineiden käytölle, ja se vaatii eläinkokeettomuutta myös yrityksen emoyhtiöltä, mikä on poikkeuksellista eri sertifiointitahojen joukossa.
  • PETA: Eläinsuojelujärjestö PETA:n Beauty Without Bunnies -listalle pääsemiseksi yrityksen tulee tehdä kirjallinen – muttei oikeudellisesti sitova – sopimus, jossa se vakuuttaa, ettei se tai sen alihankkijat tee tai teetä eläinkokeita tuotteen raaka-aineilla tai valmiilla tuotteilla. PETA ylläpitää myös listaa yrityksistä, jotka ovat eläinkokeettomuuden lisäksi vegaanisia. PETA:a on kritisoitu turhan löysistä vaatimuksista sekä siitä, että listalle pääsy perustuu ainoastaan yrityksen omiin vakuuksiin, ei esimerkiksi tarkastuksiin.

Sertifikaattien suhteen on kuitenkin hyvä pitää mielessä pari asiaa. Kaikilla yrityksillä, joille on myönnetty cruelty free -sertifikaatti, ei välttämättä ole pupulogoa tuotteissaan, sillä logon käytöstä joutuu usein maksamaan erikseen lisensointimaksua. Lisäksi kosmetiikkamerkki voi olla täysin eläinkokeeton, vaikkei sillä olisikaan sertifikaattia. Sertifikaatin saaminen on työläs prosessi, sillä esimerkiksi jokaisesta tuotteessa käytetystä raaka-aineesta on hankittava vakuudet. Varsinkaan pienemmillä toimijoilla ei välttämättä ole resursseja lähteä sertifiointiprosessiin mukaan.

Eläinkokeettoman kosmetiikan tunnistaa myös luonnonkosmetiikan sertifikaatista, sillä eläinkokeet ovat kiellettyjä sertifioidussa luonnonkosmetiikassa.

Entä vegaaninen kosmetiikka?

Eläinkokeeton kosmetiikka ja vegaaninen kosmetiikka eivät tarkoita automaattisesti samaa asiaa: vegaaninen kosmetiikka saattaa olla testattu eläimillä ja eläinkokeeton kosmetiikka taas ei välttämättä ole vegaanista. Vegaaninen kosmetiikka tarkoittaa sitä, että tuotteessa ei ole käytetty mitään eläinperäisiä raaka-aineita, kuten lanoliinia (villarasvaa), hunajaa, eläinperäistä kollageenia tai mehiläisvahaa.

Vegaanisen kosmetiikan tunnistaa vegaanisuudesta kertovasta sertifikaatista, kuten The Vegan Societyn sertifikaatista. The Vegan Society edellyttää sertifioiduilta yrityksiltä myös eläinkokeettomuutta. Kaikilla vegaanisilla tuotteilla ei tosin ole sertifikaattia, vaikka vegaanisuuden kriteerit täyttyisivätkin. CosmEthics-sovelluksella voi kätevästi tarkistaa, sisältääkö tuote eläinperäisiä ainesosia.

Hyviksen valikoimasta löydät runsaasti sertifioitua ja eläinkokeetonta luonnonkosmetiikkaa. Tutustu esimerkiksi kosmetiikkaan, joille on myönnetty seuraavat sertifikaatit:

Lähteet ja lisälukemista:

EUR-Lex: COMMISSION REGULATION (EU) No 655/2013
of 10 July 2013: laying down common criteria for the justification of claims used in relation to cosmetic products
EUR-Lex: REGULATION (EC) No 1223/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on cosmetic products
Tukes: Kosmetiikan eläinkokeet
Tukes: Kosmetiikan markkinointiväittämät
Keski-Pohjanmaa: Kosmetiikkaostoksilla - miten löydän varmasti tuotteen, minkä valmistuksessa ei ole käytetty eläinkokeita?
PETA: PETA’s ‘Global Beauty Without Bunnies’ Program
PETA: HUGE News! PETA Campaign May Lead to More Cruelty-Free Cosmetics in China
Cruelty Free International: Prohibitions on cosmetics testing in the EU and elsewhere
Choose Cruelty Free: About CCF
ChemSafetyPRO: How to Comply with Cosmetics Regulations in China
Ecomundo: Using the “Cruelty-free” logo in Europe
Ecomundo: Cosmetic labelling: The key differences between US and EU

Atooppinen iho janoaa kosteutta ja rasva-aineita

Kuiva iho samettisen pehmeäksi – parhaat hoitovinkit ja tuotteet

Näitä luetaan

Melatoniini - Uusin trendiaine kosmetiikassa maailmalla!
Tässä artikkelissa tutustumme melatoniinin kasvavaan trendiin kosmeettisissa valmisteissa ja tarkastelemme...
Luonnollinen ihonhoitorutiini vuoden ympäri

Vuodenajat voivat vaikuttaa ihon kuntoon, esimerkiksi ilmojen kylmetessä iholla saattaa esiintyä...

Metsä kunniaan
Lue miten uutta suomalaista innovaatiota, Kuusisokeria, sisältävä Ole Hyvä Metsä -sarja sai...
LUONKOS - suomalainen ihonhoidon rituaali

Mitä jos ihonhoito olisi ihanaa, yksinkertaista ja toimivaa? Luonkos jotain ihanaa? Voiko...

Kuuden raaka-aineen puhdistusöljy ja kaksi muuta kevätihonhoidon timanttia.

Hyvästi kuiva talvi-iho, on aika palauttaa luontainen hehku kasvoille! Tuntuuko...

Metsämikrobit palauttavat fyysisen yhteytesi luontoon ja luovat terveemmän pohjan ihosi mikrobiomille
Saaren Taika metsämikrobikosmetiikka palauttaa fyysisen yhteytesi luontoon ja luo terveemmän pohjan ihosi...
Puhdas+ Beauty DNA kertoo ihosi geneettiset salaisuudet
Pohdi hetki seuraavia kysymyksiä ja mieti, mikä niistä kuvaa ihoasi parhaiten: Reagoiko ihosi...
Dr. Hauschka Med – hoitavaa apua herkälle ja kuivalle iholle
Saksalaisen Dr. Hauschka-luonnonkosmetiikkasarjan Med-ihonhoitolinja on löytänyt vakiokäyttäjänsä jo herkkäihoisista...

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.