Kokoelma: Luomu

Luomumerkki kertoo eettisestä ja kestävästä tuotannosta

Luomu tarkoittaa luonnonmukaisesti tuotettua. Luomutuotannon periaatteena on tuottaa tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Luomumerkki kertoo, että tuotteen valmistuksessa käytetyistä maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään 95 % on luomua. Luomumerkin avulla tunnistat siis helposti luomulaatuisen tuotteen. Myös Hyvikseltä löydät runsaasti luomumerkittyjä tuotteita – tutustu valikoimaan!

Luomutuotteet valmistetaan luomutuotetuista raaka-aineista

Kaikkien EU:ssa myytävien tuotteiden, myös EU:n ulkopuolelta tuotavien, on täytettävä EU:n luomuasetuksen vaatimukset. EU:n luomuasetuksen mukaan tuotteen maatalousperäisitä raaka-aineista vähintään 95 % tulee olla luomutuotettuja. Vettä ja suolaa ei lasketa maatalousperäisiin raaka-aineisiin. Loput 5 % raaka-aineista saa olla tavanomaisesti tuotettuja raaka-aineita, jos niitä ei ole mahdollista saada luomuna. Näiden raaka-aineiden tulee kuitenkin sisältyä EU:n luomuasetuksen liitteessä lueteltuihin 30 raaka-aineeseen.

Luomutuotteissa halutaan lisäksi minimoida tuotteen prosessointi ja välttämään lisäaineita sikäli, kun se on mahdollista. Lisäaineita luomutuotannossa on sallittu ainoastaan välttämättömät, joita on yhteensä 47. Valtaosa näistä on peräisin luonnosta.

Luomutuotteiden valmistuksessa on kiellettyä seuraavat:

  • keinotekoiset väri- tai makeutusaineet
  • keinotekoiset aromit
  • geenimuunnellut (GMO) tai säteilytetyt ainesosat
  • palauttaminen: tuotteeseen palautetaan keinotekoisesti tiettyjä ominaisuuksia, jotka ovat hävinneet valmistusprosessissa

Suomessa luomuelintarvikkeiden valmistusta valvoo Evira, ja maatilalla tapahtuvaa elintarvikkeiden valmistusta valvovat paikalliset ELY-keskukset. Maahantuotujen luomutuotteiden valvonnasta vastaa Tulli. Luomuvalvontajärjestelmään kuuluvat yritykset tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Luomumerkintä takaa, että tuote on jäljitettävissä kaikissa tuotannon, valmistuksen ja jakelun eri vaiheissa.

Luomumerkkien käyttö tuotteessa edellyttää luomuvalvontajärjestelmään kuulumista. Luomutuotannosta kertovia merkkejä ovat EU:n lehtimerkki, suomalaisten viranomaisten (Ruokavirasto, ELY-keskus, Ahvenanmaan maakuntahallitus tai Valvira) valvonnassa oleva Aurinkomerkki, suomalaisesta luomusta kertova Leppäkerttumerkki, biodynaamisesta viljelystavasta kertova Demeter-merkki, mm. elintarvikkeille ja kosmetiikalle myönnettävä Soil Association Organic -merkki sekä ruotsalainen Krav-merkki.