Kokoelma: Joutsenmerkki

Jousenmerkki kertoo tuotteen ympäristöystävällisyydestä

Pohjoismainen ympäristömerkki, eli tutummin Joutsenmerkki, kertoo tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Joutsenmerkki edellyttää energian ja kemikaalien käyttöön, raaka-aineiden tuotantoon ja jätteisiin liittyvien kriteereiden täyttymistä. Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä sekä vastuullisempia kulutustottumuksia. Joutsenmerkki on Suomessa hyvin tunnettu ja erittäin arvostettu. Tutustu valikoimastamme löytyviin Joutsenmerkittyihin tuotteisiin!

Joutsenmerkki asettaa kriteerit tuotteen ympäristövaikutuksille

Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti Pohjoismaiden yhteisen Joutsenmerkin vuonna 1989. Merkin tavoitteena on lisätä puolueetonta tietoa tuotteiden tai palveluiden ympäristövaikutuksista kuluttajien keskuudessa, ja tämän myötä muuttaa sekä kulutustottumuksia että tuotteiden valmistusprosesseja ympäristöystävällisemmiksi. Suomessa Joutsenmerkittyjä tuotteita löytyy noin 10 000 kappaletta.

Joutsenmerkki voidaan myöntää noin 60 eri tuote- ja palveluryhmälle, joille jokaiselle on laadittu omat kriteerinsä. Esimerkiksi hygieniatuotteille, kosmetiikkatuotteille ja käsiastianpesuaineille on kaikille omat kriteerinsä. Kriteerit koskevat merkittävimpiä ympäristövaikutuksia tuotteen koko elinkaaren ajalta.

Joutsenmerkin kriteereitä tiukennetaan 3-5 vuoden välein esimerkiksi tekniikan kehityksen ja markkinatilanteen mukaan. Tällöin merkin luvanhaltijat joutuvat hakemaan merkkiä uudestaan. Joutsenmerkillä asetetaan usein tiukempia vaatimuksia tuotteille, mitä lait vaativat.

Joutsenmerkki ja ympäristöongelmat

Joutsenmerkin tavoitteena on rajoittaa ja ratkaista energiankäyttöön ja ilmaston lämpenemiseen, kemikaalien käyttöön, luonnon monimuotoisuuden tuhoutumiseen ja jätteisiin liittyviä ongelmia.

  • Energiankäyttö: Joutsenmerkillä pyritään rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjä, jotka lisäävät maapallon keskilämpötilan nousua ja vauhdittavat ilmastonmuutosta.
  • Kemikaalien käyttö: Monet kemikaalit ovat vahingollisia sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle. Kemikaalien käyttöä rajoitetaan lainsäädännöllä, mutta haitallisia kemikaaleja käytetään yhä parempien vaihtoehtojen uupuessa. Joutsenmerkin tavoitteena on rajoittaa kemikaalien käyttöä, ja merkin vaatimukset ovat tiukempia kuin lainsäädäntö.
  • Luonnon monimuotoisuus: Kasvien ja eläinten elinympäristöä tuhoaa liiallinen luonnonvarojen käyttö sekä ilmaan ja veteen joutuvat päästöt. Joutsenmerkillä pyritään edistämään kestävää raaka-ainetuotantoa, joka säästää luonnonvaroja ja energiaa.
  • Jätteet: Kasvava kulutus aiheuttaa myös entistä enemmän jätettä. Joutsenmerkillä pyritään edistämään jätteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Merkki asettaa lisäksi vaatimuksia tuotteen toimivuudelle ja kestävyydelle, mikä vähentää jätettä.