Kokoelma: Demeter

Demeter-merkki myönnetään biodynaamisesti viljellyille tuotteille

Biodynaaminen viljely juontaa juurensa Rudolf Steinerin antroposofisiin näkemyksiin ja hänen vuonna 1924 pitämäänsä Maatalouskurssiin. Biodynaamisen viljelyn keskeisenä ajatuksena on tuottaa ravintoa, joka hoitaa maata ja vahvistaa ihmisen hyvinvointia. Nimi Demeter tulee kreikkalaisesta mytologiasta ja viittaa sadonkorjuun, viljan ja hedelmällisyyden jumalattareen Demeteriin. Biodynaaminen viljely perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön. Ruuantuotanto ainoastaan taloudellisen hyödyn kasvattamiseksi sen sijaan on biodynaamisessa maataloudessa vieras ajatus.