Kokoelma: Demeter

Demeter-merkki myönnetään biodynaamisesti viljellyille tuotteille

Biodynaaminen viljely juontaa juurensa Rudolf Steinerin antroposofisiin näkemyksiin ja hänen vuonna 1924 pitämäänsä Maatalouskurssiin. Biodynaamisen viljelyn keskeisenä ajatuksena on tuottaa ravintoa, joka hoitaa maata ja vahvistaa ihmisen hyvinvointia. Nimi Demeter tulee kreikkalaisesta mytologiasta ja viittaa sadonkorjuun, viljan ja hedelmällisyyden jumalattareen Demeteriin. Biodynaaminen viljely perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön. Ruuantuotanto ainoastaan taloudellisen hyödyn kasvattamiseksi sen sijaan on biodynaamisessa maataloudessa vieras ajatus.

Biodynaaminen viljely tehdään luonnon ehdoilla

Biodynaaminen viljely juontaa juurensa Rudolf Steinerin antroposofisiin näkemyksiin ja hänen vuonna 1924 pitämäänsä Maatalouskurssiin. Biodynaamisen viljelyn keskeisenä ajatuksena on tuottaa ravintoa, joka hoitaa maata ja vahvistaa ihmisen hyvinvointia. Nimi Demeter tulee kreikkalaisesta mytologiasta ja viittaa sadonkorjuun, viljan ja hedelmällisyyden jumalattareen Demeteriin. Biodynaaminen viljely perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön. Ruuantuotanto ainoastaan taloudellisen hyödyn kasvattamiseksi sen sijaan on biodynaamisessa maataloudessa vieras ajatus.

Biodynaamisen viljelyn ehtoja:

  • tavanomaiset orgaaniset lannoitteet ovat sallittuja rajoitetusti
  • siementen tulee olla luomua
  • antibiootteja saa antaa eläimille ainoastaan kaksi kertaa vuodessa
  • jyrsijöiden torjunta hyytymisen estämiseen perustuvilla myrkyillä on sallittu
  • geenimanipuloitujen eläinten lannan käyttö on rajoitetusti sallittu

Biodynaamisessa viljelyssä on kielletty seuraavat:

  • kemialliset lannoitteet ja torjunta-aineet
  • geenimanipuloidut lajikkeet
  • turkiseläinten lannan käyttö

Biodynaamisen viljelyn filosofia

Biodynaamisen viljelyn ajatellaan ulottuvan paljon syvemmälle kuin tiettyihin tuotantomenetelmiin tai viljelytekniikoihin. Yhtä keskeisenä viljelyssä nähdään henkilökohtainen yhteys maatilaan ja sitä ympäröiviin luonnon tapahtumiin, sekä sitoutuminen luonnon ehdoilla toimimiseen. Biodynaaminen viljely on kokonaisvaltainen ajattelutapa, jonka mukaan elämää ei voi selittää ainoastaan tavanomaisen tieteellisen maailmankuvan viitekehyksessä ja aineellisella tasolla.

Tavanomaisten luomuviljelymenetelmien lisäksi biodynaamiseen viljelyyn kuuluu olennaisesti biodynaamiset ruiskutteet (preparaatit) ja kompostinhoitovalmisteet. Preparaattien ajatellaan olevan maaperälle lääkeaineita, jotka lisäävät maaperän humuskerroksen ja mikrobien toimintaa ja näin tasapainottavat kasvutapahtumia.

Lue lisää Biodynaamisen yhdistyksen sivuilta.