Kokoelma: RSPO

RSPO Vastuullinen palmuöljy

Palmuöljy on kiistelty raaka-aine, sillä sen tuotantoon liittyy usein monia ympäristöongelmia. Palmuöljyä on kuitenkin mahdollista tuottaa kestävästi. Kestävän palmuöljyn yhdistys RSPO (Roundtable of Sustainable Palmoil) myöntää sertifikaattia tuotteille, joissa käytetty palmuöljy on tuotettu vastuullisesti sekä ympäristöä ja paikallista väestöä kunnioittaen. RSPO:n mukaan 19 % maailman palmuöljyntuotannosta on RSPO-sertifioitua. Löydät myös meiltä Hyvikseltä RSPO-sertifioituja tuotteita – tutustu valikoimaan!

RSPO-sertifiointi ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuulliselle palmuöljylle

Kestävän palmuöljyn yhdistys RSPO (Roundtable of Sustainable Palmoil) perustettiin kansainvälisen ympäristöjärjestö WWF:n aloitteesta vuonna 2004 vastareaktiona kasvavaan huoleen palmuviljelyn ja palmuöljyn tuotannon vaikutuksista ympäristöön ja paikalliseen väestöön. RSPO on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa on edustettuna kaikki palmuöljyntuotantoon kuuluvat sidosryhmät: palmuntuottajat, jalostajat, lopputuotteiden valmistajat, jälleenmyyjät, pankit ja rahoittajat sekä ympäristöjärjestöt ja muut kansalaisjärjestöt.

RSPO:n päätehtävänä on kehittää periaatteita kestävälle palmuöljyntuotannolle. RSPO on myöntänyt vuodesta 2007 lähtien RSPO-sertifikaattia ekologisesti, sosiaalisesti, ja taloudellisesti vastuulliselle palmuöljylle. Sertifikaatti perustuu taloudellista kannattavuutta, ihmisten hyvinvointia sekä ympäristön hyvinvointia koskeviin periaatteisiin (Lähde: SGS):

  • paikallisten ja kansainvälisten lakien ja määräysten noudattaminen
  • todistettu sitoutuminen pitkän aikavälin taloudelliseen ja rahoituksen vaihteluun
  • kasvattajat ja käsittelijät noudattavat maataloustuotannon parhaita käytäntöjä
  • ympäristövastuu, joka kattaa esimerkiksi luonnonvarojen ja ekosysteemien suojelun
  • työntekijöiden ja viljelyn tai tuotannon vaikutusalueella olevan yhteisön vastuullinen huomioiminen
  • uusien viljelmien vastuullinen hallinta
  • sitoutuminen jatkuvaan kehittämiseen

Sertifikaatin kriteerit tarkastetaan viiden vuoden välein. Kriteerit ovat lisäksi muokattavissa yhteensopiviksi jokaisen maan kansallisen lainsäädännön kanssa; esimerkiksi minimipalkka on eri maissa eri, joten tälle kriteerille ei voi asettaa yleispätevää ylikansallista standardia.

Lisätietoa sertifikaatista löydät RSPO:n sivuilta.

Lue lisää palmuöljystä blogistamme: Paha, pahempi, palmuöljy