Kokoelma: EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki auttaa valitsemaan oikein

EU-ympäristömerkki kertoo tuotteen ympäristöystävällisyydestä. EU:n ympäristömerkki myönnetään tuotteille, jotka täyttävät tiukat ympäristö-, turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Merkki auttaa tekemään vastuullisempia ja ekologisempia ostopäätöksiä, sillä se myönnetään ympäristön kannalta ainoastaan parhaille tuotteille. Tutustu tuotteisiin, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki ja valitse ympäristöystävällinen vaihtoehto!

EU Ecolabel – EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkin kriteerit

EU-ympäristömerkki (EU Ecolabel) on käytössä EU-maiden lisäksi Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa ja Sveitsissä. Merkki on vapaaehtoisesti haettava. Merkkiä myönnetään useille eri tuoteryhmille ja palveluille, kuten hygieniatuotteille, siivoustuotteille, tekstiileille, ja paperituotteille.

EU-ympäristömerkin kriteerit laaditaan puolueettomasti asiantuntijatyöryhmissä tieteeseen ja teknologiseen kehitykseen perustuen. Tuotteen koko elinkaaren tulee täyttää tiukat ympäristö-, turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Arvioitaviin osa-alueisiin kuuluvat mm. seuraavat:

  • energiankulutus
  • päästöt ilmaan vesistöihin
  • jätteet
  • kestävä metsänhoito
  • maaperän pilaantuminen

Kriteerit valmistellaan EU:n ympäristömerkintälautakunnassa, minkä jälkeen EU:n jäsenvaltioiden määräenemmistön sekä Euroopan komission tulee hyväksyä ne. Ympäristömerkin kriteerit ovat voimassa 2-5 vuotta niiden hyväksymisestä, minkä jälkeen kriteereitä tarkistetaan. Euroopan Komission sivuilta löytyy kriteerit tuoteryhmittäin.