Reilusti parempi kantisohjelma -ehdot1. YLEISTÄ
1.1 Reilusti parempi kantisohjelma on Hyvinvoinnin Tavaratalo Oy:n tapa palkita uskollisia asiakkaitaan. Yritykset, yhdistykset, jälleenmyyjät ja järjestöt eivät ole oikeutettuja kantisasiakkuuteen.

1.2 Kantissohjelmasta vastaa:

Hyvinvoinnin Tavaratalo Oy
Kärsämäentie 35, 20360 Turku
Puhelin: 010 422 9100
Y-tunnus: 1908326-4

2. JÄSENYYS
2.1 Kantisohjelmaan voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt.

2.2 Kantisasiakkuus on henkilökohtainen.

2.3 Kantisohjelmaan voi liittyä Hyvinvoinnin Tavaratalon verkkosivuilla.

2.4 Asiakas hyväksyy ehdot rekisteröityessään kantissohjelmaan.

2.5 Antamalla henkilökohtaiset tietonsa kantissohjelmaan, asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn sekä luvan kerätä tietoja hänen ostoksista ja verkkokäyttäytymisestä kantisohjelmaa varten. Kantisohjelman rekisteriseloste löytyy täältä.

2.6 Jäsenyys ja seurantajakso alkavat, kun asiakkaan tiedot on rekisteröity kantisohjelmaan.

2.7 Asiakkaalle avataan verkkopalveluun (”kantistili”) henkilökohtainen asiakastili (”kantistili”), jossa on mahdollista tarkastella jäsenyyteen liittyviä tietoja.

2.8 Jäsenyyden voi lopettaa milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella Hyvinvoinnin Tavaratalolle. Hyvinvoinnin Tavaratalo mitätöi asiakkuudelle kertyneet ekopisteet vastaanotettuaan ilmoituksen.

2.9 Hyvinvoinnin Tavaratalo voi lakkauttaa jäsenyyden ja mitätöidä sille kertyneet ekopisteet ja alennuskoodit väärinkäytösten ja/tai muun hyvän tavan vastaisen käyttäytymisen vuoksi.

2.10 Hyvinvoinnin Tavaratalolla on oikeus muuttaa kantisohjelman ehtoja ja kantisohjelmaan liittyviä etuja.

2.11 Muutoksista tiedotetaan Hyvinvoinnin Tavaratalon verkkosivuilla.

3. EKOPISTEIDEN KERÄÄMINEN, KÄYTTÖ JA TASOVAATIMUKSET
3.1 Kantisohjelmassa on kolme eri tasoa (Ruohonjuuritaso, Reilusti Parempi -taso, Huipputaso), jotka oikeuttavat erilaisiin etuihin. Edut ovat nähtävillä täällä.

3.2 Kantisohjelman taso määritellään kuluneiden 12 kuukauden (”seurantajakso”) aikana tehtyjen ostojen arvopäivän mukaisesti. Oston arvopäivä on tilauksen toimituspäivä.

3.3 Myönnettävien ekopisteiden määrä määräytyy asiakkaan tilaushetken kantisohjelman tason mukaisesti.

3.4 Tasokriteerit tarkistetaan kalenterikuukausittain. Hyvinvoinnin Tavaratalo tiedottaa asiakasta tason muuttuessa.

3.5 Toimituskuluja, maksutapalisiä tai ekopisteistä vaihdettuja alennukoodeja ei lueta ostosten arvoon, eikä niistä makseta ekopisteitä.

3.6 Ekopisteitä ei voi ansaita tai lunastaa sellaisissa maissa, joissa paikalliset lait tämän kieltävät tai tätä rajoittavat.

3.7 Ostokset kerryttävät ekopisteistä seuraavasti:

Ruohonjuuritasolla: 2 % ostosten arvosta.
Reilusti paremmalla tasolla (ostot vähintään 250 euroa): 5 % ostosten arvosta.
Huipputasolla (ostot vähintään 500 euroa): 10 % ostosten arvosta.

Esimerkiksi ostettaessa tuotteita Ruohonjuuritasolla 100 eurolla myönnetään 200 ekopistettä ja Huipputasolla 1000 ekopistettä.

3.8 Hyvinvoinnin Tavaratalo pidättää oikeuden myöntää ylimääräisiä asiakas-, kampanja- tai tuotekohtaisia ekopisteitä. Samoin pidetään oikeus olla kokonaan tai osittain myöntämättä ekopisteitä tietyistä tuotteista tai palveluista.

3.9 Sata ekopistettä on arvoltaan yhden euron (1 €).

3.10 Ekopisteitä voi käyttää vain kantisohjelman asiakas. Ekopisteitä kertyy kaikista kirjautuneena tehdyistä tilauksista sekä niitä voi ansaita kanta-asiakasohjelmassa mainittujen muiden toimintojen avulla. Jälleenmyyjille ei kerry kantispisteitä.

3.11 Ekopisteet tilitetään kantistilille tilauksen tapahduttua.

3.12 Palautetuista tuotteista ei makseta ekopisteitä.

3.13 Asiakas voi seurata ekopisteiden kertymää asiakassivuilla.

3.14 Ekopisteiden käyttäminen ei vaikuta kantisohjelman tasoon.

3.15 Ekopisteitä ei voi siirtää toiselle kantistilille ellei kyseessä ole kahden tai useamman henkilökohtaisen kantistilin yhdistäminen.

3.16 Ekopisteitä ei voi vaihtaa rahaksi.

3.17 Ekopisteitä voidaan tietyissä olosuhteissa ansaita ja käyttää myös Hyvinvoinnin Tavaratalon yhteistyökumppaneiden kautta, kyseisten yhteistyökumppaneiden omien yleisten ehtojen perusteella.

3.18 Mikäli kertyneitä ekopisteitä ei käytetä lainkaan yhteen vuoteen, ekopisteet vanhenevat. Vuosi lasketaan viimeisestä ostoksesta.

3.19 Hyvinvoinnin Tavaratalo pidättää oikeuden poistaa virheellisesti tai vilpillisesti kertyneet ekopisteet.


4. MUUT EHDOT
4.1 Hyvinvoinnin Tavaratalolla on oikeus antaa kantiksille erilaisia kampanja- ja tarjousluonteisia tai muita etuja. Tämä tarkoittaa, että eri etuja voidaan antaa esimerkiksi yksinomaan tietyllä kantistasolla olevalle asiakkaalle.

4.2 Ehdot ovat voimassa siinä muodossa, kun ne on julkaistu www.hyvinvoinnin.fi -osoitteessa. Hyvinvoinnin Tavaratalolla on oikeus milloin tahansa harkintansa mukaan tehdä muutoksia kantisohjelmaan, kantisohjelman sääntöihin ja ekopisteiden kertymisperusteisiin. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilman etukäteisilmoitusta, ellei toisin ilmoiteta. Muutoksista tiedotetaan www.hyvinvoinnin.fi -osoitteessa.

4.3 Hyvinvoinnin Tavaratalo ei ole vastuussa tehtyjen muutosten aiheuttamista menetyksistä (mukaan lukien ekopisteiden menetykset, etujen menetykset, etujen heikentyminen) eikä se ole velvollinen korvaamaan menetyksiä millään tavoin kantiksille tai kolmansille osapuolille.

4.4 Kantissohjelmasta aiheutuvat riidat, joita ei ole voitu ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan paikallisessa tuomioistuimessa tai lopullisesti välimiesmenettelyssä välimiesmenettelyssä annetun lain mukaan.